Over Zorgonderneming Eigen Pad

Doordat iedereen uniek is en een eigen zorgvraag heeft, is er geen standaard aanbod van zorg. Wij kijken eerst wat de zorgvraag precies is en kijken of we aan deze vraag kunnen voldoen. We gaan samen op zoek naar het eigen pad van de zorgvrager. We werken resultaatgericht. We werken altijd in een klein team, waardoor de betrokkenheid bij de cliënt groot is en blijft. Het geeft ook een grote flexibiliteit in het aanpassen van de gemaakte afspraken indien dit nodig blijkt. Zo blijft het ten alle tijden maatwerk.

Vele mogelijkheden voor aanbod zorg

We werken ook samen met andere organisaties waardoor het aanbod vele mogelijkheden biedt! Wij kopen zo nodig zorg bij deze organisaties in zodat de zorgvrager alle zorg krijgt die nodig is. De regie is ten alle tijden in handen van de zorgvrager en Eigen Pad.

Vernieuwend

Bij Eigen Pad wordt gewerkt met een methodiek voor levensbrede begeleiding. Hierbij is de coach de schakel tussen de verschillende werelden. We leggen de verbinding tussen bijvoorbeeld wonen, werken, vrijtijdsbesteding en relaties. Tevens de verbinding door de verschillende levensfasen.

Bij Eigen Pad worden korte lijnen gelegd met school of werk. We gaan desgewenst mee naar gesprekken, therapieën, doktersbezoek etc. Graag helpen we met het in de praktijk brengen van de handvatten die worden verkregen. Bij Eigen Pad is veel aandacht voor de persoon. De persoon wordt altijd gezien en gehoord, daar wordt de begeleiding op aangepast.

Bekijk ons aanbod