Doelstelling

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het bieden van dagjes uit of vakanties aan kinderen en jongeren met een zorgvraag, die weinig tot geen financiële middelen hebben en daardoor nog nooit of al vele jaren niet meer op vakantie zijn geweest. Door deze vakantie of dagjes uit wordt het welzijn van de kinderen of jongeren bevorderd.

De stichting biedt aan zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit de doelgroep een vakantie of uitje.
Wij doen dit door middel van het organiseren van reizen, kampen en dagjes uit voor deze jongeren. Financiering bestaat uit donatie van Zorgonderneming Eigen Pad en door donaties van derden. Waar mogelijk wordt de organisatie door bestuursleden van de stichting verzorgd, indien nodig wordt dit ingekocht bij gespecialiseerde aanbieders.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur handelt bij haar beleid zoveel mogelijk in de geest van de oprichtster
De oprichtster gelooft dat alle kinderen en jongeren, ook met een zorgvraag het recht hebben op de ervaring van een vakantie of dagje uit, waarbij het kind of de jongere in het middelpunt staat. Het gebrek aan financiële middelen mag hen deze ervaring niet onthouden.