Diensten

Eigen Pad past de zorg aan op de zorgvraag. De mogelijkheden zijn divers, van beschermd wonen, zelfstandig wonen met ambulante begeleiding, gezinshuis, etc.


Gezinshuis

Het Gezinshuis biedt kleinschalig wonen binnen een gezin. In deze beschermende woonomgeving wordt structuur, stabiliteit en veiligheid geboden. Deze fase van wonen is zeer geschikt als opstap naar zelfstandig wonen, wanneer dit nog niet direct mogelijk is. Vanuit basisveiligheid wordt gewerkt aan de ontwikkeling en wordt het mogelijk om aan eigen (latente) talenten te werken.
Binnen het gezinshuis zijn 2 plekken beschikbaar. Hierdoor is er veel tijd en aandacht beschikbaar.

Beschermd wonen/Jeugd Verblijf

Beschermd wonen is een woonvorm waarbij je met max 3 medebewoners samen in 1 huis woont. Je hebt hierbij een eigen kamer en een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en badkamer. Het is een tussenvorm naar zelfstandig wonen. De begeleiding is op maat en niet altijd fysiek aanwezig. Er is wel altijd iemand bereikbaar.
Dit is een traject dat toewerkt naar zelfstandig wonen, met of zonder ambulante begeleiding. Het werken aan jezelf in een voorwaarde om te kunnen wonen bij ons. In het traject werk je aan verschillende doelen: praktische vaardigheden voor het voeren van een huishouden, leer je over geldzaken, hoe kom je aan woonruimte, hoe ga ik om met anderen, leefstijl maar vooral je eigen IK. Daarbij gaan we wekelijks kijken naar wat jij op dat moment het beste kunt gebruiken.

Zelfstandig wonen met ambulante begeleiding

Zelfstandig wonen met ambulante begeleiding biedt begeleiding in je eigen woonsituatie. Dit kan gaan om het aanbrengen van structuur en duidelijkheid, plannen van werkzaamheden en vrije tijd, hulp bij de administratieve zaken en financiën, begeleiden bij alledaagse taken, etc
We bieden ambulante begeleiding alleen voor onze uitstromers van Beschermd Wonen of het Gezinshuis.


Neem contact op